Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα TEI of Crete - Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 -

  Την Δευτέρα 31/07/2017 έγινε αναβάθμιση στην πλατφόρμα E-class.

  Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

 • - Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 -

  Δείτε την σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ.

 • - Κυριακή, 08 Μαΐου 2016 -

  Την Κυριακή 08/05/2016 έγινε αναβάθμιση του eclass στην τελευταία έκδοση.

   

  Λίστα Αλλαγών:

  • Ενσωμάτωση/σύνδεση νέων εξωτερικών εργαλείων (Analytics, Antivirus, Firewall, Αυτόματος Κριτής, Google Drive, DropBox, OneDrive, κλπ)
  • Προσθήκη νέων τρόπων πιστοποίησης χρηστών.(με χρήση της βιβλιοθήκης Hybrid Auth)
  • Προσθήκη custom πεδίων στο προφίλ χρήστη.
  • Προσθήκη νέας λειτουργικότητας στις ομάδες χρηστών.
  • Προσθήκη αναφορών κατάχρησης περιεχομένου.
  • Προσθήκη μηχανισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή σε κλειστό μάθημα.
  • Βελτίωση της αρχικής σελίδας του ηλεκτρονικού μαθήματος (course home).
  • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα επικοινωνίας.
  • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα “Παρουσιολόγιο” και “Βαθμολόγιο”.
  • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα Αξιολόγησης: “Εργασίες”, “Ασκήσεις” και “Ερωτηματολόγια”.
  • Βελτιώσεις στα διαχειριστικά εργαλεία.
  • Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας (Accessibility).

   

   

  • Αναβάθμιση του μηχανισμού καταγραφής των ενεργειών των χρηστών
  • Αναβάθμιση των στατιστικών αναφορών της πλατφόρμας
  • Αναβάθμιση των μηχανισμών πιστοποίησης χρηστών μέσω CAS, LDAP, Shibboleth
  • Προσθήκη νέας λειτουργικότητας στις ομάδες χρηστών.
  • Προσθήκη μηχανισμού αυτόματης εγγραφής χρηστών στην πλατφόρμα με χρήση κανόνων.
  • Βελτιώσεις στα υποσυστήματα Αξιολόγησης: “Εργασίες”, “Ασκήσεις” και “Ερωτηματολόγια”.
  • Βελτιώσεις στα διαχειριστικά εργαλεία της πλατφόρμας.
  • Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας (Accessibility - WCAG 2.0 AA).